Home » Akce školy » BRANNÝ DEN v ústeckém Podzemí :-)

BRANNÝ DEN v ústeckém Podzemí :-)

Ve středu 4. května 2016 jsme se rozjeli do ústeckého „ podzemí.“ Jedná se o Muzeum civilní obrany vybudovaného v bývalém protileteckém krytu z roku 1942, který byl později přebudován na atomový kryt, v podstatě se projdete unikátní soustavou chodeb ve skále dlouhou asi 750 m.
Počasí nám nepřálo, ale moc to nevadilo, protože jsme většinou byli v podzemí – v bunkru, který byl otevřen veřejnosti po třech letech nesnadné práce všech zainteresovaných.
Co je cílem tohoto Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem?
„Chceme děti prakticky připravit na situace, se kterými se mohou setkat. Může se jednat o přivolání záchranky, poskytnutí první pomoci při úrazech, jak se chovat při povodních, požárech a kromě základních věcí o armádě se jim také vysvětlí, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké jsou ochranné prostředky.“
Čekala nás rozsáhlá přehlídka plynových masek od roku 1920 až po současnost, dozvěděli jsme se něco o historii bunkru, prohlédli si zajímavé místnosti jako třeba velitelský štáb, funkční strojovnu vzduchotechniky, telefonní ústřednu , ošetřovnu raněných, operační sál , zopakovali si, jak se orientovat v přírodě bez buzoly či mapy, vyzkoušeli si hod granátem na předem stanovený cíl, vyzkoušeli si, jak správně nasadit ochrannou masku, padlo pár základních slov o chemických látkách, zopakovali si základy poskytnutí první pomoci – k tomu nám posloužila resuscitační figurína, no a v neposlední řadě jsme si dokonce i zastříleli ze zbraní armády ČR – ti odvážnější , a ti druzí „ jen“ ze vzduchovek.
Všem se akce líbila, nejen proto, že byla místo školy, ale hlavně proto, že jsme se něco nového přiučili nebo jen „ oprášili“ svoje znalosti.

muzeum CO