Home » Akce školy » Adventní týden na SoŠ InterDACT

Adventní týden na SoŠ InterDACT

V prostorách městské knihovny je možné spatřit dva mostecké unikáty, kterými jsou:
I) Mobilní maketa gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, která připomíná jeho unikátní přesun v r. 1975 a torzo původní bronzové sochy T. G. Masaryka z tehdejšího Prvního náměstí připomíná dvojí likvidaci sochy ze starého Mostu.

II) Novou sochu prvního československého prezidenta T.G.Masaryka jsme si prohlédli následující den.

III) Vánoční atmosféru jsme se snažili pocítit na vánočních trzích, ale slovy klasika: tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný.

IV) Vánoční trh v Drážďanech nás přivítal typickou sváteční atmosférou, ochutnali jsme drážďanský Wurst a ovoce v čokoládě. Pokochali se vánoční výzdobou. A samozřejmě jsme nakoupili vánoční dárky. A samozřejmě jsme nakoupili vánoční dárky