Home » Akce školy » 3 Dny s NETOPEERY

3 Dny s NETOPEERY

Ahoj,
jsem Míša a Lucka ze třídy VČ2. Zúčastnily jsme se 3 dnů s Netopeery. Rády bychom se s Vámi podělily o zážitky.
Na tuto akci jsme se přihlásily proto, že nás oslovila zajímavá témata. Asi každý by měl vědět základní věci o HIV a AIDS, alespoň podle našeho názoru.
Akce se konala 15. – 17. dubna 2015 v Bezdědicích.
Obě jsme čekaly něco strašně nudného, ale opak byl pravdou. Obě jsme byly nadšené, jak skvěle a jakým zábavným stylem bylo vše vymyšlené.
Navíc jsme si mohly vybrat, zda chceme na chatku nebo na ubytovnu. Vybraly jsme si ubytovnu a v první chvíli jsme byly zklamané, protože nás bylo 12 na jednom pokoji. Toho jsme se trochu zalekly. Ale postupem dne jsme holčiny poznaly a názor změnily. Když jsme se ubytovaly, sešli jsme se všichni v jedné místnosti. Byli jsme rozděleni do 4 skupin, celkem nás bylo 33 + „Senior Netopeeři“. Účastníci ze stejné školy nesměli být v jedné skupině, výjimkou bylo Stříbro, kde jich bylo 8 z jedné školy/města.
Po rozdělení jsme dostali za úkol říct všem stručně něco o sobě a na papírek napsat město, odkud pocházíme a ten papírek přilepit na mapku. Naše papírky byly růžové a žluté papírky byly lidí, kteří už delší dobu spolupracují se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Po tom všem jsme dostali úkol. Vymyslet dvě menší představení. Mohli jsme si vybrat z různých témat, naše skupinka si vybrala téma „Jak vidíme vlastnosti dokonalého partnera“ ale s tím rozdílem, že první byla dobrá vlastnost a druhá nějaká špatná. Jelikož jsme byly s Luckou v jiných skupinách, nemohly jsme použít stejný nápad. Moje skupina to udělala ve stylu „Hádej vlastnost“. Byli jsme rozděleni do dvojic. Já a jeden kamarád ode mě ze skupiny jsme měli jako dobrou vlastnost vzájemné doplňování a jako špatnou vlastnost žárlivost. Lucinka měla nevěru a jako druhé téma si vybrala „Pokračování příběhu“, kde jakoby podrželi pozitivní kamarádku, když ji rodiče vyhodili z domu a ostatní přátelé se od ní odvrátili.

Dále nás čekaly přednášky, kde nás seznamovali více s problematikou. Přijel za námi také pán, který je HIV POZITIVNÍ. Jmenoval se Martin a vyprávěl nám, jakým způsobem onemocněl. Jeho příběh nás dosti zasáhl. Martin byl součástí Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Přednášky byly časově náročné, začínaly 9:30 a končily 22:00. Po skončení přednášky jsme měly chvilku volna a šly spát. Dalšího dne ráno jsme se všichni sešli v 8:00 a dali si snídani a pokračovali jsme v přednášce. Po přednášce jsme šli na oběd a po obědě nás čekal orientační běh ( kdo chtěl běžet, mohl, kdo nechtěl, nemusel). Chodili/běhali jsme po vesnici a získávali body, které byly potřebné na závěr celé akce. Všichni měli hodinu na to, aby stihli obejít všechny stanice, kde se nacházely otázky, které jsme měli zodpovědět. Po orientačním běhu jsme se šli najíst a vykoupat. Dále následovala druhá část přednášky. Po přednášce následoval „večerníček“, kde nám pouštěli film o HIV/ AIDS a příběhy lidí, kteří byli nemocní. Po zhlédnutí osobní volno, hygiena a vytoužený spánek.
Poslední den nás čekala krátká přednáška a vyhodnocení všech soutěží.
V orientačním běhu jsme s Míšou moc neuspěly, ale zato se skupinou jsme obsadily první dvě místa. Po vyhodnocení všichni dostali dárečky, které jsme si sami vybrali, pak nás čekal závěrečný test a balení. Před ubytovnou jsme se naposled vyfotili a odjeli do Prahy. Zde nás ještě čekala exkurze v Domě světla. Poté jsme se já a Míša s ostatními rozloučily a pokračovaly v cestování do Mostu. Po příjezdu domů jsme obě byly sice dost unavené, ale plné skvělých dojmů a zážitků.